LCT Software | Support Portal

Digitaal meten

Follow

Lengte en oppervlakte Metingen

Met DigEPlan is het mogelijk om te meten binnen documenten. Veel voorkomende documenten waar vanuit gemeten wordt zijn PDF (Tekeningen ingediend via Omgeving Loket Online) of CAD-tekeningen.

De meetfunctie binnen DigEPlan kun je activeren door te klikken op meten.

Het menu om te kunnen meten wordt geactiveerd en staat standaard op afstand/distance.

Snap functie

Voor je begint met het meten kun je instellen hoe jij wilt dat DigEPlan lijnen en punten selecteert, dit wordt ook wel “snap functie” genoemd. Dit betekent dat je bepaalde onderdelen van lijnen magnetisch maakt zodat, als je met de muis op een lijn klikt, de maatvoering lijn automatisch naar dit punt gaat.

De beschikbare snap mogelijkheden zijn:

  • Eindpunt van de lijn
  • Midden van de lijn
  • Centerpunt van cirkel
  • Geen snap maar uit losse hand

Hieronder een voorbeeld van een maatvoering lijn die met snap functie is vastgeklikt aan een eindpunt van een lijn.

Met Units/Eenheid kun je instellen of je wilt meten in meters, centimeters of bv. millimeters.

Kalibreren van de schaal t.b.v. maatvoering

Vaak zijn tekeningen door scannen of conversie niet meer op schaal. In DigEPlan heeft de optie om te kalibreren. Met deze functie ga je eerst de langste lijn op een tekening selecteren waar een maat bij vermeld staat. Wijkt de maat af van de maat die op tekening staat klik je op Calibrate/Kalibreren en wijzig je handmatig de maat. Alle maten die je daarna meet binnen het document zijn dan gewijzigd naar de schaal die jij hebt vastgelegd.

In het voorbeeld zijn alle snap functies geactiveerd, de schaal gekalibreerd en dan begint nu het echte meten. Klik op de twee eindpunten van de lijn die je wilt meten. In het menu venster kun je dan de maat aflezen. In het voorbeeld is het resultaat van de meting 13,5 meter.

Oppervlakte meting

In het tabblad Oppervlakte/Area heb je de mogelijkheid om oppervlaktes te meten. Er zijn twee manieren (afb. 10) om dit te doen namelijk:

  • Tussen punten (between points)
  • Vorm (shape)

Bij het meten tussen punten klik je zelf de punten aan van het vlak waarvan je de oppervlakte wilt meten. DigEPlan genereerd direct op basis hiervan een vlak waarvan de oppervlakte wordt gemeten.

Hoek

Met de mogelijkheden van het tabblad Hoek/Angle kun je de hoek tussen twee lijnen meten.

Cirkel

Het meten van een boog doe je met behulp van tabblad Boog/Arc.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments